यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूची

जनता संवाददाता
२०८० भाद्र ७ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले तरकारी र फलफूलको भाउ तोकेको छ ।

बिहीबार नेपाली  ठुलो गोलभेँडा नेपाली एक सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ भने भारतीय गोलभेँडा १५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । लोकल सानो गोलभेँडा भने  ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

त्यसै गरी रातो आलु ५१ रुपैयाँ, भारतीय आलु ३५ रुपैयाँ ६७ पैसा र मुडेको आलु ४६ रुपैयाँ ६० पैसामा कारोबार भएको छ ।  प्याज सुकेको (भारतीय) ७७ रुपैयाँ ६० पैसा, गाजर ११६ रुपैयाँ ६७ पैसा, बन्दा ५५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।

कृषि उपज
ईकाइ न्यूनतम अधिकतम औसत
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) के.जी. रू ९०.०० रू ११०.०० रू १००.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) केजी रू १४०.०० रू १६०.०० रू १५०.००
गोलभेडा सानो(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) के जी रू ६३.०० रू ८०.०० रू ७२.६०
आलु रातो के.जी. रू ५०.०० रू ५२.०० रू ५१.००
आलु रातो(भारतीय) के जी रू ३५.०० रू ३६.०० रू ३५.६७
आलु रातो(मुडे) केजी रू ४५.०० रू ४८.०० रू ४६.६०
प्याज सुकेको (भारतीय) के.जी. रू ७५.०० रू ८०.०० रू ७७.६०
गाजर(लोकल) के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
बन्दा(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
काउली स्थानिय के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
भन्टा लाम्चो के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
भन्टा डल्लो के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८५.००
बोडी(तने) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
मकै बोडी केजी रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
घिउ सिमी(लोकल) के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) केजी रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) केजी रू १२०.०० रू १३०.०० रू १२५.००
टाटे सिमी के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
भटमासकोशा के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७५.००
तितो करेला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.००
लौका के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
परवर(लोकल) के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
चिचिण्डो के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
घिरौला के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.००
झिगूनी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
फर्सी पाकेको के.जी. रू ५०.०० रू ५५.०० रू ५२.००
हरियो फर्सी(डल्लो) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
भिण्डी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.००
पिंडालू के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६६.६७
स्कूस के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५५.००
रायो साग के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४५.००
तोरीको साग के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
प्याज हरियो के.जी. रू १६०.०० रू १८०.०० रू १७३.३३
च्याउ(कन्य) के.जी. रू १८०.०० रू २२०.०० रू १९६.००
च्याउ(डल्ले) के जी रू ४००.०० रू ४५०.०० रू ४२५.००
कुरीलो के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३८३.३३
न्यूरो के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
ब्रोकाउली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
चुकुन्दर के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
सजिवन के.जी. रू १८०.०० रू २००.०० रू १९०.००
रातो बन्दा के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
जिरीको साग के.जी. रू ३००.०० रू ४००.०० रू ३५०.००
सेलरी के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
पार्सले के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
पुदीना के.जी. रू ३५०.०० रू ४००.०० रू ३७५.००
गान्टे मूला के.जी. रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
इमली के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
तामा के.जी. रू १००.०० रू ११०.०० रू १०६.६७
तोफु के.जी. रू ११०.०० रू १२०.०० रू ११६.६७
स्याउ(फूजी) के जी रू ३५०.०० रू ३८०.०० रू ३६५.००
केरा दर्जन रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३६.६७
कागती के.जी. रू १२०.०० रू १४०.०० रू १३०.००
अनार के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
आँप(चोसा) केजी रू २००.०० रू २५०.०० रू २२५.००
अंगुर(कालो) केजी रू ४००.०० रू ५००.०० रू ४५०.००
तरबुजा(हरियो) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
मौसम के.जी. रू १२०.०० रू १५०.०० रू १३५.००
जुनार के.जी. रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
भुई कटहर प्रति गोटा रू १५०.०० रू १८०.०० रू १६५.००
काक्रो(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड) के जी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
रुख कटहर के.जी. रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
निबुवा के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
नासपाती(लोकल) के.जी. रू ७०.०० रू ८०.०० रू ७६.६७
नासपाती(चाइनिज) केजी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
मेवा(भारतीय) केजी रू ८०.०० रू ९०.०० रू ८६.६७
अम्बा के.जी. रू १४०.०० रू १५०.०० रू १४६.६७
लप्सी के.जी. रू ५०.०० रू ६०.०० रू ५६.६७
किवि केजी रू ७००.०० रू ८००.०० रू ७५०.००
शरीफा के‍.जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
आभोकाडो के.जी रू ३००.०० रू ३५०.०० रू ३२५.००
अमला के.जी रू १५०.०० रू २००.०० रू १७५.००
अदुवा के.जी. रू २५०.०० रू २८०.०० रू २६७.५०
खु्र्सानी सुकेको के.जी. रू ४५०.०० रू ५००.०० रू ४७५.००
खु्र्सानी हरियो के.जी. रू १३०.०० रू १४०.०० रू १३५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) के जी रू १५०.०० रू १६०.०० रू १५५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) के जी रू ४०.०० रू ५०.०० रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) के जी रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
भेडे खु्र्सानी के.जी. रू ६०.०० रू ७०.०० रू ६५.००
लसुन हरियो के.जी. रू २२०.०० रू २५०.०० रू २३५.००
हरियो धनिया के.जी. रू २५०.०० रू ३००.०० रू २७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज के.जी. रू २४०.०० रू २६०.०० रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली के.जी. रू २३०.०० रू २४०.०० रू २३५.००
छ्यापी सुकेको के.जी. रू २००.०० रू २२०.०० रू २१०.००
ताजा माछा(रहु) के जी रू ३०५.०० रू ३१५.०० रू ३१०.००
ताजा माछा(बचुवा) के जी रू २३०.०० रू २४०.०० रू २३६.६७
ताजा माछा(छडी) के जी रू २३०.०० रू २४०.०० रू २३६.६७
ताजा माछा(मुंगरी) के जी रू २८०.०० रू २९०.०० रू २८६.६७
प्रकाशित मिति : २०८० भाद्र ७ गते, बिहीबार


Scroll to Top

Janata Media